Niepoprawna pisownia

elokwętne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

elokwentne

Poprawna pisownia