Niepoprawna pisownia

burżu azja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

burżuazja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

burrzuazja

Niepoprawna pisownia