Poprawna pisownia

wspaniali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spaniali

Niepoprawna pisownia