Poprawna pisownia

nie liczyła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieliczyła

Niepoprawna pisownia