Niepoprawna pisownia

Bugaria

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Bułgaria

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Bługaria

Niepoprawna pisownia