Poprawna pisownia

akurat

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

akurad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akórat

Niepoprawna pisownia