Poprawna pisownia

donikąd

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do nikąd

Niepoprawna pisownia