Poprawna pisownia

kłódka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kłutka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kudka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kutka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłudka

Niepoprawna pisownia