Niepoprawna pisownia

drgneła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drgnęła

Poprawna pisownia