Poprawna pisownia

brzmienie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bżmienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bszmienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przmienie

Niepoprawna pisownia