Niepoprawna pisownia

brzenczy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzęczy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bżenczy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bżęczy

Niepoprawna pisownia