Niepoprawna pisownia

breila

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brajla

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

brejla

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

braila

Niepoprawna pisownia