Poprawna pisownia

klęli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

klnęli

Niepoprawna pisownia