Niepoprawna pisownia

bórka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

burka

Poprawna pisownia