Niepoprawna pisownia

bónt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bunt

Poprawna pisownia