Niepoprawna pisownia

bója

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

buja

Poprawna pisownia