Poprawna pisownia

niejednokrotny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie jedno krotny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niejedno krotny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie jednokrotny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako zaprzeczenie słowa jednokrotny.