Niepoprawna pisownia

bódóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

buduje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

budóje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bóduje

Niepoprawna pisownia