Niepoprawna pisownia

do biegła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dobiegła

Poprawna pisownia