Poprawna pisownia

chór

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo chór etymologicznie pochodzi z języka łacińskiego od określenia chorus i pierwotnie oznaczało grupę osób wypowiadających się lub śpiewających zbiorowo i występujących w teatrze. Chór jest to zespół muzyczny, złożony z wokalistów wykonujących ten sam utwór, najczęściej prowadzony przez dyrygenta. Inaczej jest to śpiew zbiorowy, zespół takich samych instrumentów lub miejsce w kościele, w pałacu przeznaczone dla organisty, orkiestry i/lub śpiewaków.
Chór jest rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, rodzaju męskorzeczowego i odpowiada na pytania mianownika: kto? co? oraz biernika: kogo? co? Wyrazy pokrewne: chorał, chórek, chórem. Poprawna pisownia słowa chór obejmuje ch i ó, nie jest to poparte żadną regułą ortograficzną.

Przykłady poprawnej pisowni

Mieszany chór tradycyjny podzielony jest na cztery głosy, dwa żeńskie: sopran i alt oraz dwa męskie: tenor i bas.
Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu został założony w 2000 roku przez studentkę Akademii Muzycznej Agnieszkę Franków-Żelazny.
Do Warszawy przyleciał z Mediolanu chór chłopięcy, który wystąpi w najbliższą sobotę w Filharmonii Narodowej, przy ulicy Jasnej 5.


Niepoprawna pisownia

hur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hór

Niepoprawna pisownia