Niepoprawna pisownia

nómer

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

numer

Poprawna pisownia