Niepoprawna pisownia

błyśli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

błysnęli

Poprawna pisownia