Poprawna pisownia

bliższym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

blirzszym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bliszszym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bliszym

Niepoprawna pisownia