Niepoprawna pisownia

blatsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bladsze

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

bledsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bletsze

Niepoprawna pisownia