Niepoprawna pisownia

blatsi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bladsi

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

bledsi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bletsi

Niepoprawna pisownia