Niepoprawna pisownia

bjologja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

biologia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bjologia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

biologja

Niepoprawna pisownia