Poprawna pisownia

nawiązała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na wiązała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nawionzała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na wionzała

Niepoprawna pisownia