Niepoprawna pisownia

biorom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

biorą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bjorą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bioro

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bjorom

Niepoprawna pisownia