Poprawna pisownia

śmieciami

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz śmieciami pochodzi od słowa śmiecie i oznacza przedmioty bezwartościowe, bezużyteczne, stare i niepotrzebne. Odnosi się do tego, co powinno zostać wyrzucone, do odpadków. Jest także określeniem pejoratywnym i obraźliwym, stosowanym w kontekście ludzi bezwartościowych.
Śmieciami to jedyna poprawna forma występująca w narzędniku liczby mnogiej podczas odmiany słowa śmiecie. Jest ona zgodna z ogólną zasadą odmiany rzeczowników rodzaju męskiego w liczbie mnogiej, która mówi, że powinny one przyjmować w narzędniku końcówkę -ami, a temat nie ulega zmianie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mogła poradzić sobie sama z tymi wszystkimi śmieciami, które zostały po ostatniej imprezie.
Cała ziemia jest zanieczyszczona śmieciami, które leżą w lasach i pływają w rzekach oraz oceanach.
Nie wolno nazywać ludzie śmieciami, to bardzo nieładne określenie, dlatego nie chcę go więcej u ciebie słyszeć.


Niepoprawna pisownia

śmiećmi

Niepoprawna pisownia