Poprawna pisownia

biblioteczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bibjoteczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bibljoteczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bibloteczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bibioteczna

Niepoprawna pisownia