Niepoprawna pisownia

bezwrotnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezzwrotnie

Poprawna pisownia, znaczenie: bez podlegania zwrotowi ani spłacie.


Niepoprawna pisownia

beszwrotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bes zwrotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez zwrotnie

Niepoprawna pisownia