Poprawna pisownia

bezradnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez radnie

Niepoprawna pisownia