Poprawna pisownia

bezlitosne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez litosne

Niepoprawna pisownia