Poprawna pisownia

bezkarna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

beskarna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez karna

Niepoprawna pisownia