Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci grudzień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty trzeci grudnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym trzecim dniu grudnia, nie zaś o dwudziestym trzecim grudniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci grudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci grudzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci grudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty trzeci grudzień

Niepoprawna pisownia