Poprawna pisownia

bezinteresowna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez interesowna

Niepoprawna pisownia