Poprawna pisownia

bezgranicznie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez granicznie

Niepoprawna pisownia