Poprawna pisownia

bez zmian

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

beszmian

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bezmian

Niepoprawna pisownia, wyjątek: waga rzymska – rodzaj dawnej prosta wagi przesuwnikowej o stałym odważniku, inaczej przezmian.

Niepoprawna pisownia

bezzmian

Niepoprawna pisownia