Niepoprawna pisownia

bez radna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezradna

Poprawna pisownia