Niepoprawna pisownia

bez produktywną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezproduktywną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

besproduktywną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bezproduktywnom

Niepoprawna pisownia