Niepoprawna pisownia

nie oznaczone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieoznaczone

Poprawna pisownia