Niepoprawna pisownia

bez precedensowość

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezprecedensowość

Poprawna pisownia, znaczenie: nie posiadanie precedensu (wydarzenia poprzedzającego i usprawiedliwiającego dane podobne zdarzenie).