Niepoprawna pisownia

bez graniczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezgraniczni

Poprawna pisownia