Niepoprawna pisownia

beskresna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezkresna

Poprawna pisownia, znaczenie: nie mająca końca, nieskończona, rozległa, ogromna, niezmierzona.


Niepoprawna pisownia

bez kresna

Niepoprawna pisownia