Niepoprawna pisownia

niena dają

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie nadają

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nienadają

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na dają

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nadajom

Niepoprawna pisownia