Niepoprawna pisownia

Bartoszą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Bartoszom

Poprawna pisownia, znaczenie: celownik liczby mnogiej imienia męskiego Bartosz.