Niepoprawna pisownia

bardziej bliskie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bliższe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bliszsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

blirzsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

blisze

Niepoprawna pisownia