Poprawna pisownia

bądź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bodź

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jedynie jako forma słowa bóść, znaczenie: uderzać czymś ostrym.

Niepoprawna pisownia

bondź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bąć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bonć

Niepoprawna pisownia