Niepoprawna pisownia

komedi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komedii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

komedji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

komedjii

Niepoprawna pisownia