Niepoprawna pisownia

nie czytelna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieczytelna

Poprawna pisownia